Soft1 QlikView oferă o viziune de ansamblu, completă şi rapidă, asupra afacerii:

  1. Venituri: Profit Brut, Vânzări, Costul produselor vândute etc.
  2. Cheltuieli: Achiziţii, Servicii, Salarizare, etc.
  3. Încasări: Balanţă Clienţi / Debitori etc.
  4. Plăti: Balanţă Furnizori / Creditori, etc.
  5. Numerar: Numerar, Cărţi de credit etc.


Soft1 Qlik View
Soft1 Qlik View
Soft1 Qlik View
Soft1 Qlik View
Sus