În cazul în care se solicită o funcţionalitate suplimentară, care iese din aria de cuprindere a implementării unei soluții de administrare informatică a afacerii, Serra Software preia sarcina dezvoltării adiţionale a aplicaţiei conform specificaţiilor beneficiarului.

Dezvoltarea adiţională poate consta în:

  • crearea unei noi funcţionalităţi care nu este inclusă în soluția implementată;
  • crearea unor noi rapoarte;
  • crearea de scenarii speciale sau a unui software de interfaţă (Interfaces) cu alte sisteme care nu sunt ale Serra Software

În situaţia foarte probabilă în care compania care deja operează cu Soft1ERP îşi diversifică portofoliul de activităţi, aplicaţia integrată are instrumentele, iar echipa Serra deţine know-how-ul pentru a dezvolta module operaţionale și a configura funcţionalităţi noi.

Facilităţile de excepţie în materie de customizare ale platformei Soft1 însoţite de know-how-ul de business al experţilor Serra Software, au permis proiectarea de fluxuri de lucru pentru linii de afaceri distincte aflate în portofoliul unui singur client.

Sus