Implementare

Consultanții Serra Software au o experiență de peste 10 ani în domeniul implementării aplicațiilor de tip ERP, perioadă în care au evoluat de la un mic grup entuziast la colectivul sudat de astăzi, care a câștigat poziția de principal implementator de soluții Soft1 din România.

Experiența în implementarea soluțiilor integrate s-a acumulat în decursul anilor prin proiectele derulate în cele mai diverse domenii de activitate din toate sectoarele economice: producție, distribuție, comerț, agricultură și servicii.

Consultanții Serra Software au implementat toată gama de soluții produse de Soft1 începând cu aplicația Soft1ERP, continuând cu cea de CRM de management al relațiilor cu clienții, dar și soluții de business inteligence ce permit rafinări ale datelor și gruparea analitică a acestora.

Managementul de proiect a fost şi este o practică constantă în toate proiectele Serra Software, ce asigură faptul că la fiecare implementare de soluție software se vizează atingerea obiectivelor fixate, prin planificări, verificări şi urmărirea tuturor activităţilor.

Orice proiect de implementare realizat de Serra Software presupune parcurgerea următoarelor etape cheieEtapa 1. Planificarea Proiectului

Pregătiri în vederea demarării proiectului și etapizarea lucrurilor de realizat de către Serra Software și de beneficiar

Etapa 2. Analiza de business

Implică realizarea Specificației Tehnice ca document de sinteză a informațiilor captate în timpul întâlnirilor cu membrii echipei de proiect din partea beneficiarului. Livrabilul rezultat (Specificația Tehnică) stă la baza soluției livrate clientului

Etapa 3. Implementare

Modelarea în sistem a tuturor proceselor și fluxurilor companiei beneficiar definite în Specificația Tehnică rezultată în faza anterioară

Etapa 4. Trainingul & Preluarea Datelor

Instruirea utilizatorilor finali și preluarea datelor beneficiarului în sistem, toate acestea în vederea finalizării pregătirii pentru trecerea în producție

Etapa 5. Go Live & Asistența Utilizatorilor

Startul utilizării produsului ERP, trecerea de la un mediu pre productiv către operarea cu succes în sistemul productiv

Abordarea implementării pe baza unui plan de proiect detaliat asigură succesul implementării soluțiilor informatice integrate, iar lucrul permanent cu echipa de proiect a clientului este abordarea folosită de Serra Software pentru a gestiona optim resursele alocate proiectului şi a atinge obiectivele stabilite în planul de implementare.

Sus