Post-Implementare

Asistență

Misiunea specialiștilor Serra Software nu se încheie în momentul Go Live și nici după finalizarea sesiunilor de training, ci continuă prin asistența post-implementare acordată, pentru asigurarea funcționării optime a soluției şi satisfacția beneficiarului.

Pentru a asigura parametrii optimi de funcționare ai sistemului integrat și după faza de implementare, Serra Software pune la dispoziția clienților sistemul de suport post implementare.

Sistemul de suport oferit crește fiabilitatea, accesabilitatea și încrederea în sistemul ERP, livrând răspunsuri de calitate, în cel mai scurt timp, pentru soluționarea tuturor aspectelor semnalate de beneficiar.


Avantajele folosirii sistemului post-implementare de suport:

  • costuri de suport predictibile și scalabile;
  • creșterea fiabilității sistemului;
  • creșterea încrederii utilizatorilor în potențialul aplicației de a-i ajuta în activitatea de zi cu zi;
  • asistența avizată din partea consultanților cu cunoștințe tehnice și de business avansate.


Dezvoltare

În cazul în care se solicită o funcţionalitate suplimentară, care iese din aria de cuprindere a implementării unei soluții de administrare informatică a afacerii, Serra Software preia sarcina dezvoltării adiţionale a aplicaţiei conform specificaţiilor beneficiarului.

Dezvoltarea adiţională poate consta în:

  • crearea unei noi funcţionalităţi care nu este inclusă în soluția implementată;
  • crearea unor noi rapoarte;
  • crearea de scenarii speciale sau a unui software de interfaţă (Interfaces) cu alte sisteme care nu sunt ale Serra Software

În situaţia foarte probabilă în care compania care deja operează cu Soft1ERP îşi diversifică portofoliul de activităţi, aplicaţia integrată are instrumentele, iar echipa Serra deţine know-how-ul pentru a dezvolta module operaţionale și a configura funcţionalităţi noi.

Facilităţile de excepţie în materie de customizare ale platformei Soft1 însoţite de know-how-ul de business al experţilor Serra Software, au permis proiectarea de fluxuri de lucru pentru linii de afaceri distincte aflate în portofoliul unui singur client.Suport

Activitatea de suport este gestionată cu maximă atenţie în cadrul companiei Serra Software ca dovadă a respectului cu care este tratat fiecare client care ne-a acordat încredere.

În funcţie de gradul de urgenţă stabilit împreună cu clientul, se prioritizează soluţionarea aspectelor semnalate pentru asigurarea funcţionării optime a sistemelor informatice integrate.


Avantajul existenţei unui departament specializat de suport în cadrul Serra se concretizează în feed-back-ul rapid acordat în cazul apariţiei unor solicitări de asistenţă din partea clienţilor.

Serviciul de suport este oferit de către consultanţii Serra Seftware într-un mod profesionist: asistenţă prin e-mail, telefonică, sau prin acces de la distanţă utilizând programe dedicate.Sus