După prestarea serviciilor de asistenţă şi suport în exploatare la momentul trecerii la utilizarea intensivă a sistemului ERP, când implementarea proiectului s-a finalizat, se intră în faza de post-implementare. Pentru asigurarea în continuare a serviciilor necesare, se va continua colaborarea în baza unui nou contract de prestări servicii (asistenţă suplimentară, suport, optimizări, dezvoltări noi, etc).

După punerea în funcţiune a sistemului Soft1 la sediul clientului, Serra Software oferă clientului posibilitatea de a alege dintre pachetele de servicii de suport opţionale. Pachetele de suport includ ore de suport si asistență remote, dar pot include și ore de dezvoltare. În general, alegerea unui pachet depinde de numărul de utilizatori şi tipul de solicitări precum şi alţi factori cum ar fi rulajul de personal, necesităţi de dezvoltare, etc.

De asemenea, Serra Software poate oferi traininguri suplimentare de orice nivel: Basic (utilizator obişnuit), Medium (key-user – suport primar), Advanced. La nivel Advanced se oferă cursuri cu un nivel avansat de cunoştinţe de parametrizare şi configurare a aplicaţiei, pentru a permite beneficiarului să întreţină şi să dezvolte intern soluţia implementată, cu impact direct în diminuarea costurilor aferente aplicaţiei software.

Sus