Managementul de proiect a fost şi este o practică constantă în toate proiectele Serra Software, ce asigură faptul că la fiecare implementare de soluţie software se vizează atingerea obiectivelor fixate, prin planificări, verificări şi urmărirea tuturor activităţilor.

Fazele unui proiect de implementare condus de Serra Software:

  1. Planificare Proiectului presupune proiectarea planului iniţial şi pregătirile în vederea demarării proiectului.
  2. Analiză de business implică conceperea Specificaţiei Tehnice că document de sinteză a informaţiilor captate în timpul întâlnirilor cu membrii echipei de proiect din partea beneficiarului. Livrabilul rezultat (Specificaţia Tehnică) stă la baza soluţiei livrate clientului.
  3. Implementarea constă în modelarea în sistem a tuturor proceselor economice definite în Specificaţia Tehnică rezultată în faza anterioară.
  4. Trainingul & Preluarea datelor asigură ultimele preparative, care includ instruirea utilizatorilor finali şi preluarea datelor beneficiarului în sistem, toate acestea în vederea finalizării pregătirii pentru trecerea în producţie.
  5. Go Live & Asistenţă utilizatorilor face trecerea de la un mediu preproductiv, către operarea cu succes în sistemul productiv.

Abordarea implementării pe baza unui plan de proiect detaliat asigură succesul implementării soluţiilor informatice integrate, iar conlucrarea permanentă cu echipa de proiect a clientului este abordarea folosită pentru a gestiona optim resursele alocate proiectului şi a atinge obiectivele stabilite în planul de implementare.

Sus