Consultanță business

Pentru automatizarea proceselor de afaceri, Serra Software pune la dispoziția clienților actuali și potențiali o echipă de experți care aduc un aport de cunoștințe specializate și oferă o perspectivă originală asupra activităților de afaceri din orice companie.

Expertiza consultanților de business pe care Serra Software îi recomandă acoperă următoarele arii logistice:

Post-Implementare

ACHIZIȚII

 • Reducerea costurilor de achiziție;
 • Optimizarea fluxului operațional;
 • Urmărirea vitezei de rotație a produselor;
 • Optimizarea stocurilor;
 • Stabilirea valorilor de stoc de siguranță și stoc optim;
 • Stabilirea punctelor de reaprovizionare de marfă (ROP);
 • Optimizarea cantităților de comandă la furnizor în funcție de volum și zilele de livrare;
 • Stabilire target achiziții pe furnizor.

DEPOZITARE

 • Organizarea depozitului și optimizarea locațiilor de depozitare;
 • Reducerea timpilor pentru toate activitățile realizate în depozit;
 • Clasificarea produselor (ABC);
 • Reducerea costurilor operaționale;
 • Optimizarea traseului de picking;
 • Generarea și monitorizarea KPI pentru fiecare proces și angajat.

TRANSPORTURI

 • Eficientizarea activității de transport;
 • Îmbunătățirea controlului în privință: costurilor, fluxului de documente și activități;
 • KPI.

CONTABILITATE

 • Înregistrarea documentelor justificative;
 • Întocmirea și editarea registrelor contabile;
 • Organizarea compartimentului financiar-contabil;
 • Inventariere patrimoniului;
 • Întocmirea și certificarea situațiilor financiare;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă.

FISCALITATE

 • Expertize fiscale;
 • Întocmirea declarațiilor fiscale privind taxele și impozitele datorate;
 • Certificarea declarațiilor fiscale;
 • Consultanță privind legislația fiscală;
 • Asistență în relația cu administrațiile fiscale și cu organele de control;
 • Audit financiar.

ADMINISTRARE RESURSE UMANE

 • Întocmirea dosarului de angajare;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Calcularea salariilor pe baza pontajului întocmit de către firmă;
 • Întocmire statelor de salarii și a fluturașilor;
 • Întocmirea declarațiilor aferente drepturilor de personal;
 • Elaborarea fișelor fiscale anuale;
 • Întocmirea fișelor de post;

Web Design

Design-ul unui website face diferența intre vizitatorii care îl prefera și acționează și cei care continuă căutarea online, fără să revină. Echipei de consultanți Serra Software li s-a alăturat și o echipă de specialiști în realizarea de site-uri web și oferirea de servicii adiacente.

Serviciile de realizare a site-ului sunt completate cu cele de mentenanță, pentru a răspunde schimbărilor continue privind standardele, protocoalele web, serverele de găzduire, limbajele de programare sau cerințelor specifice ale firmei Dumneavoastră.

 • Sistem CMS al site-ului (content management system) dedicat administrării conținutului din întreaga platforma;
 • Optimizare SEO pentru a fi vizibil în motoarele de căutare;
 • Platforme cu design responsive - peste 75 % din utilizatori au primul contact cu un website utilizând dispozitivele mobile;
 • Variante multiple de design.

Administrare Servere și Baze de Date

Serra Software asigură servicii complete pentru configurarea şi administrarea serverelor şi a bazelor de date Oracle şi SQL. Specialiștii noștri realizează arhitecturi hardware şi rețele IT complete pentru suportul soluțiilor software de tip ERP, CRM, BI şi al bazelor de date stabilite in planul de implementare.

Echipa noastră monitorizează în mod proactiv disponibilitatea resurselor (spațiul pe disc, memoria disponibilă, gradul de ocupare al procesorului) și a serviciilor ce rulează pe servere (pentru baze de date, servere web sau servere de aplicații).

Pe lângă monitorizarea continuă, pentru fiecare server se realizează un plan de întreținere periodic, astfel încât să afecteze cat mai puțin performantele de funcționare ale acestuia.

 • Upgradarea și updatarea periodică a bazelor de date;
 • Verificarea periodică a log-urilor, identificarea alarmelor și rezolvarea pro activă a situațiilor;
 • Restaurări periodice pentru verificarea funcționalității serviciilor critice;
 • Diagnostic al performanțelor bazelor de date;
 • Administrare de spațiu și reorganizări ale bazei de date;
 • Monitorizare performanță (timpi de răspuns);
 • Monitorizare asigurare date prin soluțiile de backup existente; audit și propunere soluții de asigurare date (backup);
 • Optimizări periodice (defragmentări indecși, actualizări statistici);
 • Monitorizări și rezolvări incidente de replicare, log shipping, mirroring;
 • Izolare și remediere erori;
 • Instalare de patch-uri sau service pack-uri;
 • Audit de performanță servere și recomandări upgrade/reconfigurări;
 • Audit de securitate a datelor.
Sus