Training

LEARNING BY DOING

Detalii suplimentare...

Complementar training-urilor (documentate prin suporturi de curs), consultanții Serra Software pun în practică o procedura activă de învățare, prin operare directă în sistemul informatic, cunoscută ca "learning by doing". Pentru fazele de instruire individuală a utilizatorilor finali, consultanții Serra implicați în proiect vor prezenta procesele implementate şi vor oferi asistență pentru înregistrarea directă de documente şi apelarea rapoartelor.

ASISTENȚĂ DIRECTĂ

Detalii suplimentare...

Se oferă asistență directă pentru navigarea în sistem, introducerea de documente reale în aplicație, consultarea de rapoarte pentru a familiariza utilizatorii cu modul curent de lucru în Soft1ERP şi a accelera astfel procesul de asimilare a cunoștințelor.

UTILIZATORI CHEIE

Detalii suplimentare...

Pregătirea utilizatorilor cheie şi a celor finali este un moment esențial în derularea oricărui proiect de implementare al sistemului Soft1ERP. Sesiunile de training şi manualele personalizate, întocmite pentru fiecare profil de utilizator, oferă certitudinea că sistemul va fi utilizat corespunzător pentru maximizarea beneficiilor oferite.

GRADE DIFERITE DE COMPLEXITATE

Detalii suplimentare...

Sesiunile de training pot avea grade diferite de complexitate (pentru utilizatori finali sau utilizatori cheie) sau specific diferit (training-uri pentru module funcționale sau specializări tehnice de administrare aplicații) pentru a acoperi toate nevoile de training identificate.

CONFIGURARE APLICAȚIE

Detalii suplimentare...

La nivel "Advanced" cursurile au un nivel avansat de cunoștințe de parametrizare şi configurare a aplicației, pentru a permite beneficiarului să întrețină şi să dezvolte intern soluția implementată, cu impact direct în diminuarea costurilor aferente exploatării aplicației software.

TRANSFER DE CUNOȘTIINȚE

Detalii suplimentare...

Transferul de cunoștințe către personalul organizației, care va utiliza/administra aplicația ERP, va fi realizat prin intermediul unei serii de acțiuni de formare pentru obținerea unei înțelegeri complete a aplicației implementate şi asigurării faptului că aceasta va fi utilizată corect şi eficient de către toți angajații.

Sus