Transferul de cunoştinţe către personalul organizaţiei, care va utiliza/administra aplicaţia ERP, va fi realizat prin intermediul unei serii de acţiuni de formare pentru obţinerea unei înţelegeri complete a aplicaţiei implementate şi asigurării faptului că aceasta va fi utilizată corect şi eficient de către toţi angajaţii.

Complementar training-urilor (documentate prin suporturi de curs), consultanţii Serra Software pun în practică o procedura activă de învăţare, prin operare directă în sistemul informatic, cunoscută ca "learning by doing".

Procedura de training learning by doing

Pentru fazele de instruire individuală a utilizatorilor finali, consultanţii Serra implicaţi în proiect vor prezenta procesele implementate şi vor oferi asistenţă pentru înregistrarea directă de documente şi apelarea rapoartelor. Se oferă asistenţă directă pentru navigarea în sistem, introducerea de documente reale în aplicaţie, consultarea de rapoarte pentru a familiariza utilizatorii cu modul curent de lucru în Soft1ERP şi a accelera astfel procesul de asimilare a cunoştiinţelor.

Pregătirea utilizatorilor cheie şi a celor finali este un moment esenţial în derularea oricărui proiect de implementare al sistemului Soft1ERP. Sesiunile de training şi manualele personalizate, întocmite pentru fiecare profil de utilizator, oferă certitudinea că sistemul va fi utilizat corespunzător pentru maximizarea beneficiilor oferite.

Sus