Activitatea de suport este gestionată cu maximă atenţie în cadrul companiei Serra Software ca dovadă a respectului cu care este tratat fiecare client care ne-a acordat încredere.

În funcţie de gradul de urgenţă stabilit împreună cu clientul, se prioritizează soluţionarea aspectelor semnalate pentru asigurarea funcţionarii optime a sistemelor informatice integrate.

Avantajul existenţei unui departament specializat de suport în cadrul Serra se concretizează în feed-back-ul rapid acordat în cazul apariţiei unor solicitări de asistenţă din partea clienţilor.

Serviciul de suport este oferit de către consultanţii Serra Seftware într-un mod profesionist: asistenţă prin e-mail, telefonică, sau prin acces de la distanţă utilizând programe dedicate.

Sus